welcome to fuck

đm các hội viên. vâng tao là itachi của akatsuki. tao hổ báo vl

thằng bấc ăn cứt tao

đm thằng bấc. mày là giống chó. :))